Bestuur en commissies

Bestuur van Cuisine Culinaire Maastricht
Voorzitter: Ben van Keulen, voorzitter@cuisineculinairemaastricht.nl
Secretaris: Hub van Kan, secretaris@cuisineculinairemaastricht.nl
Penningmeester: Theo Laheij, penningmeester@cuisineculinairemaastricht.nl
Receptuurcommissie: Sylvia Vennix, rc@cuisineculinairemaastricht.nl

Receptuurcommissie
Sylvia Vennix (voorzitter), Sanne Lahaye en Alda Hermes 

Wijncommissie
René Bemelmans, Leo Kloppertz en Roel Ronken

Dagvoorzitters:
Dinsdag: Hub van Kan, Les Cuillières D’Or
Woensdag: Ben van Keulen, Les Gueule tonneurs
Donderdagavond: Maica Schilt, Les Etoiles de Jeudi
Donderdagmiddag: Sylvia Vennix, Sjoene Teleur

Redactie Facebook en website: Annette Vroomen