Bestuur en commissies

Het bestuur van Cuisine Culinaire Maastricht is als volgt samengesteld:
Voorzitter : Dhr. Ben van Keulen, voorzitter@cuisineculinairemaastricht.nl
Secretaris : Dhr. Hub van Kan, secretaris@cuisineculinairemaastricht.nl
Penningmeester : Dhr. Theo Laheij, penningmeester@cuisineculinairemaastricht.nl
Receptuurcommissie: Mw. Silvia Vennix-Bresa, rc@cuisineculinairemaastricht.nl

De receptuurcommissie wordt gevormd door de volgende leden:
Mw. Silvia Vennix-Bresa (voorzitter) en Mw. Alda Hermes 
Avondvoorzitters:
Dhr. Hub van Kan, Les Cuillères D’Or, dinsdag

Dhr. Ben van Keulen, Les Geueletonneurs, woensdag

Mw. Maica Schilt, Les Etoiles du Jeudi, donderdag

Website beheer: Dhr. Theo Laheij